Veel gestelde vragen over SenSe

Wat is SenSe?

Oprichting

SenSe werd opgericht op het Vlaams JCI congres van 2007 op initiatief van alle past-voorzitters van JCI Vlaanderen.
SenSe is de vereniging voor oud-leden en senatoren van JCI in Vlaanderen.

Wie hoort bij SenSe?

Senatoren kunnen lid worden van SenSe mits zij het éénmalig lidgeld betalen.

Oud-leden (alumni) van JCI: kunnen toetreden als steunend lid mits betaling van het éénmailg lidgeld, zij zijn slechts stemgerechtigd eens zij de leeftijdsgrens van JCI bereikt hebben en de organisatie als dusdanig verlaten hebben.

Lidmaatschap van SenSe is geen automatisme: personen die lid wensen te worden, richten hiertoe een vraag aan de Raad van Bestuur van SenSe. De Raad van Bestuur heeft het recht kandidaturen te weigeren.

Waarom SenSe?

Het doel van SenSe is tweeledig:

1) Het ondersteunen van JCI Vlaanderen in haar werking. Deze ondersteuning kan financieel zijn of door het aanreiken van know-how, netwerken, contacten, ... . Het is echter duidelijk dat hiertoe initiatief genomen wordt door JCI Vlaanderen zelf: het is totaal niet de bedoeling JCI Vlaanderen te 'bemoederen', in welk opzicht dan ook.

2) Het verenigen van oud-leden en senatoren van JCI in Vlaanderen.

Hoe hoort SenSe thuis in de structuren van JCI?

SenSe maakt structureel geen deel uit van JCI, en legt formeel slechts rekenschap af aan haar eigen leden. Het is wel duidelijk dat er een moreel verband bestaat tussen SenSe en JCI Vlaanderen.

SenSe is echter wel duidelijk een Vlaamse invulling van de 'policy' van JCI, die aanmoedigt alumni-verenigingen op te richten voor oud-leden.

Leden van SenSe hebben als gevolg van hun lidmaatschap generlei bijzondere rechten in JCI, op geen enkel niveau. Zij zijn echter welkom - als waarnemer - op activiteiten van JCI Vlaanderen.

Wat zit er voor mij in?

Lid worden van SenSe biedt een aantal concrete meerwaarden:

Je blijft in contact met de organisatie JCI;

Je wordt lid van een netwerk van 'gelijkgezinden';

Je kan deelnemen aan mooie activiteiten;

Je ondersteunt onrechtstreeks JCI Vlaanderen, de organisatie die je onmetelijke opportuniteiten heeft geboden ten tijde van je actieve lidmaatschap van JCI.

Wat doet SenSe?

SenSe heeft een aantal activiteiten per jaar, met een gezonde mix tussen 'leren', 'netwerken' en 'fun'. Daarnaast congresseert SenSe één keer per jaar parallel aan het Vlaamse JCI congres.

Is SenSe een concurrent voor JCI zelf?

Uiteraard niet! Het is duidelijk dat men slechts volwaardig lid kan zijn na zijn veertigste - ttz wanneer men de organisatie als lid heeft verlaten.

Is SenSe concurrentie voor JCI Senate Belgium?

Dit is zeker niet de bedoeling, ook al omdat we oud-leden (seniors en senatoren) blijvend met elkaar willen samenbrengen. Zie ook de vraag naar de doelstellingen van SenSe.