Voornaam van de deelnemer
Familienaam van de deelnemer
(Voormalige) JCI Afdeling van de deelnemer, indien niet van toepassing, zet NVT
Voornaam van de deelnemende partner
Familienaam van de deelnemende partner